Chạy cùng SAO


Thời gian: sáng t.Bảy 13/6/2009 lúc 6h30 đến 9h30 sáng
Có 5 nhóm xuất phát tại các điểm xuất phát khác nhau, tất cả củng về đích là công viên 23/9.
Các SAO tham gia gồm: Hồ Ngọc Hà, Phương Thanh, Hà Anh Tuấn, Lam Trường, Quang Vinh.

Cùng chạy dưới nắng ban mai Sài Gòn!

Cùng chạy dưới nắng ban mai Sài Gòn!

Nộp điện thoại hay phụ kiện nhận được quà

Xếp hàng...

Vòng ngoài thì la liệt...

"Điện thoại của tui... cổ nhất nè!"

Đoàn xe mô tô hộ tống đoàn chạy bộ.

Đoàn xe mô tô hộ tống đoàn chạy bộ.

Chụp lưu niệm cái nào!

Chụp lưu niệm cái nào!

Phỏng vấn hoàng tử?

Phỏng vấn hoàng tử?

Cùng tiến về công viên 23-9

Cùng tiến về công viên 23-9

Đếm...

Đếm...

... và đổ.

... và đổ.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Bỏ điện thoại vào thùng...

Bỏ điện thoại vào thùng...

About Alanguyen Đức

editer, photographer, director

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: